Om produkterna

 • ABS-plast (akryl, butadien, styren): Ett väder- och slagtåligt, härdat, lättskött material som är tillverkat för verkligt bruk och anpassat för nordiska förhållanden.
 • Tomrummet mellan de vakuumformade ABS-skrovdelarna fylls med polyuretanskum som inte tar åt sig vatten. Polyuretansummet förstärker båtens konstruktion och fungerar även som flytkraft samtidigt som det dämpar skrovljudet och gör båten praktiskt taget osänkbar.
 • Mycket stabil på grund av den låga tyngdpunkten         
 • Förstärkt köl
 • Stadiga och bekväma bänkar
 • Ergonomisk att ro och köra
 • Lätt och enkel att hantera
 • Omfattande tillbehörsurval
 • Regnvattenlänsande
 • Räcken i rostfritt stål
 • Vid tillverkningen uppstår inga skadliga utsläpp, överflödig ABS-plast återvinns och PU-skummet innehåller inga skadliga CFC-föreningar
 • I slutet av Terhi-båtens livstid kan den användas som energi genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning


Stäng
Stäng