Pienveneen valinta

Pienveneet näyttävät samanlaisilta, mutta ovat käytössä erilaisia. Miten valita itselle sopivin pienvene?

Suomen yleisin venetyyppi on soutukelpoinen pienvene. Sellainen löytyy lähes jokaisesta mökkirannasta. Pienveneet mielletään usein yhdenlaisiksi ja kun sellaiselle tulee tarve, vene hankitaan sen enempää miettimättä saatavuuden ja hinnan perusteella. Vasta vesillä saatetaankin huomata, ettei vene olekaan sellainen kuin piti. Pahimmillaan kyse on virhehankinnasta, joka jää rantaan.

Päältä katsottuna pienveneet ovat varsin samannäköisiä. Niillä voi soutaa ja ajaa perämoottorilla. Samannäköiset veneet voivat vesillä olla kuitenkin hyvin erilaiset. Erot johtuvat siitä, mihin käyttöön ja minkälaisille vesille veneet on suunniteltu. 

Pienvene kannattaakin hankkia harkiten. Tärkeintä on miettiä veneen käyttöä ja vesialuetta, jolla venettä käytetään. Pienveneiden valikoima on runsas ja eri käyttötarpeisiin löytyy sopivia vaihtoehtoja esimerkiksi kotimaisen Terhin monipuolisesta mallistosta. 

terhi saiman 16 act e 01

Kolmenlaisia pienveneitä

Pienveneellä tarkoitetaan alle viisimetristä avovenettä, jota ei tarvitse rekisteröidä, mikäli venettä ei varusteta yli 20-hevosvoimaisella moottorilla. Karkeasti jaoteltuna pienveneitä on kolmenlaisia: soutuveneitä, soutumoottoriveneitä ja perämoottoriveneitä.

Puhtaasti soutukäyttöön kannattaa valita perinteinen soutuvene ja moottorilla ajamiseen perämoottorivene. Jos veneellä on tarkoitus soutaa sekä ajaa moottorilla, valinta kohdistuu soudettavaan moottoriveneeseen, jossa on ominaisuuksia niin soutu- kuin perämoottoriveneestä. Erityisesti mökkikäytössä nämä yleisveneet ovat suosittuja, sillä mökkiveneeltä edellytetään monikäyttöisyyttä.

Pienveneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille. Niiden suunnittelukategoria on D eli veneet on suunniteltu vesille, joissa merkitsevä aallonkorkeus on 0,3 metriä ja yksittäisen aallon korkeus enintään puolimetriä. Yhtenevästä suunnittelukategoriasta huolimatta pienveneiden aallokko-ominaisuuksissa on kuitenkin eroja pienvenetyyppien välillä, mikä on hyvä tiedostaa venettä hankkiessa. Veneen vakauden ja kulkuominaisuuksien lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat myös käytännön yksityiskohdat ja laitakorkeus.

Soutuvene

Perinteinen soutuvene on muodoiltaan kaareva. Vene on leveimmillään keskellä ja kapenee perää kohti. Muoto tekee veneestä kevyen soudettavan ja rungon mittaisen kölin ansiosta vene pitää soudettaessa hyvin suunnan. Terhi Saiman edustaa perinteistä soutuvenettä nykyaikaisesti toteutettuna.

Soutuveneiden aallokko-ominaisuudet ovat rajalliset. Soutuveneet soveltuvat pääasiassa vesille, joissa mainittavaa aallokkoa ei muodostu eikä ole vaaraa isoista yksittäisistä aalloista, mukaan lukien isompien veneiden peräaallot.

Muotonsa myötä soutuvene on kevyesti liikkuva, mutta kallistuu melko herkästi, mikä on hyvä huomioida veneen käyttöä miettiessä. Soutuveneessä seisominen vaatii muita venetyyppejä enemmän tasapainoilua ja esimerkiksi kalastuskäytössä pyydysten noston ja laskun on tapahduttava laidan sijaan perästä tai keulasta.

Useimmissa soutuveneissä on Terhin Saimanin tavoin paikka pienelle muutaman hevosvoiman perämoottorille, jolla soutuvenettä voi tarvittaessa ajaa. Ensisijaisesti soutuvene on kuitenkin suunniteltu ja tarkoitettu soudettavaksi. Pienveneistä se onkin paras valinta puhtaaseen soutukäyttöön ja usein riittävä vene pienemmille vesistöille. Soutuvene sopii myös isommille vesille esimerkiksi mökkirannan toiseksi pienveneeksi perämoottoriveneen rinnalle.

Katso kaikki soutuvenemallit

Perämoottorivene

Perämoottorivene on suunniteltu moottorilla ajettavaksi, kuten Terhi 450 CC. Perämoottoriveneessä on leveä v-pohja, jossa ei ole varsinaista köliä. Vene levenee perää kohden, mikä tuo kantavuutta, jota tarvitaan perämoottorin painon takia. Kantavan veneen liukukynnys on matala. Leveäpohjainen vene sietää laitakuormaa eikä kallistu voimakkaasti, vaikka veneessä oltaisiin laidalla. Esimerkiksi verkkokalastuksessa tämä on tärkeä tekijä.

Kölittömyyden ansiosta vene myötäilee aallokkoa ja moottorilla ajettaessa veneen käytös on luontevaa suhteessa aallokkoon. Ilman köliä vene on kuitenkin hankala soutaa, sillä se pitää suunnan huonosti. Veneen painopiste ei ole myöskään soutamisen kannalta paras mahdollinen. Perämoottorivenettä voikin soutaa lähinnä avustavasti esimerkiksi kalastaessa. Käytännössä moottoriveneissä airoihin tartutaan vain tilanteissa, joissa polttoaine on loppunut tai moottoriin on tullut vika.

Alle viisimetriset perämoottoriveneet ovat nykyään useimmiten varustettu Terhi 450 CC:n tavoin ohjauspulpetilla, mikä tekee ajamisesta mukavampaa kuin perinteisellä kahvaohjauksella. Pienelläkin perämoottoriveneellä pärjää kohtuullisessa aallokossa, kun sopeuttaa ajonopeuden olosuhteisiin. Esimerkiksi Terhi 450 CC soveltuu sisävesien ohella myös rannikkovesille, sillä pienemmällä kuormalla se täyttää suunnittelukategoria C:n vaatimukset. Suunnittelukategoria C tarkoittaa, että vene sopii rannikolle alle 2 metrin aallokkoon.

Katso kaikki moottorivenemallit

Soutumoottorivene

Soudettava moottorivene eli soutumoottorivene on yhdistelmä soudettavuuden ja moottorilla ajettavuuden välillä. Terhin 390 ja 440 -veneet ovat kumpaankin käyttöön soveltuvia monitoimiveneitä.

Soutumoottorivene on soutuvenettä leveämpi ja siinä on leveä peräpeili, kuten perämoottoriveneessä, joten veneeseen voi kiinnittää hieman isommankin perämoottorin, jopa 10 hevosvoimaan asti. Leveyden lisäksi pohja on myös soutuvenettä laakeampi, joten vene ei ole niin herkkä kallistelemaan kuin soutuvene.

Veneessä on soutuveneen tavoin rungon mittainen köli, jonka ansiosta vene pitää soudettaessa suuntansa. Köli on yleensä maltillisempi kuin soutuveneessä, jotta se ei haittaisi moottorilla ajettaessa. Varsinkin aallokossa köli tuo veneen ajettavuuteen vikurointia, sillä kölillinen vene ei myötäile aaltoja yhtä sulavasti kuin kölitön vene. 

Soutumoottoriveneissä on eroja siinä, onko veneen ominaisuuksien painotus soudettavuudessa vai moottorilla ajettavuudessa. Tällä on taas vaikutusta veneen kulkuominaisuuksiin, kantokykyyn ja vakauteen. Esimerkiksi Terhin 390:ssä painotus on soudettavuudessa ja 440:ssä moottorilla ajettavuudessa.

Hyvissä soutumoottoriveneissä on painotuksesta huolimatta ominaisuuksien välillä hyvä tasapaino ja vene toimii kohtuullisesti niin soudettaessa kuin moottorilla ajettaessa. Tämä riittää useimmille esimerkiksi mökkikäytössä, mikä on tehnyt soutumoottoriveneistä suosittuja yleisveneitä.

Kestomuovi sopii pienveneeseen

Pienveneen käytettävyyden kannalta suunnittelulla ja valmistusmateriaalilla on merkitystä. Hyvin suunnitellut tilat ja yksityiskohdat tekevät veneen käytöstä helppoa ja miellyttävää. Esimerkiksi riittävät ja kunnolliset sekä tarvittaessa lukittavat säilytystilat ovat pienessä veneessä tärkeä tekijä, jotta varusteille on selkeät paikkansa.

Pienveneitä valmistetaan eri materiaaleista, kuten lasikuidusta, kestomuovista ja alumiinista. Pienveneissä kestomuovi on osoittautunut hyväksi valmistusmateriaaliksi ja Terhi on tehnyt iskun- ja säänkestävästä ABS-muovista veneitä jo yli 50 vuotta.  

Kaksikuorisessa ABS-muoviveneessä ulko- ja sisäkuoren väli täytetään polyuretaanivaahdolla, joka jäykistää rakenteen ja toimii kellukkeena sekä vaimentaa ääntä. Sandwich-rakenteinen muovivene on kestävä ja uppoamaton, se pysyy pinnalla vaurioituneenakin, jopa kahtia sahattuna.

Kestomuovinen vene on kauttaaltaan siistin ja viimeistellyn näköinen, sillä kaksikuorisen muoviveneen pinta on sileä myös veneen sisäpuolella. Tämä tekee veneen puhtaana pidosta helppoa. Muovivene ei kaipaakaan pesua ihmeellisempää huoltoa. Pienet vauriot, kuten halkeamat ja naarmut, on muoviveneessä helppo korjata valmiilla korjaustuotteilla.

ABS-kestomuovista valmistettu vene on pitkäikäisenä ympäristöystävällinen tuote, jonka valmistuksesta ei synny haitallisia päästöjä. Muoviveneen valmistusprosessissa materiaali saadaan kokonaan hyödynnettyä eikä polyuretaanivaahto sisällä CFC-yhdisteitä. Elinkaarensa lopussa vene voidaan hyödyntää energiaksi jätteenpolttolaitoksessa polttamalla.

Sähkö sopii pienveneen voimanlähteeksi

Usein pienveneeseen hankitaan myös perämoottori. Moottori on tarpeen, jos veneellä taitetaan pitempiä matkoja tai vene on usein kuormattu. Sähköperämoottori tarjoaa nykyään varteenotettavan vaihtoehdon pienelle perinteiselle perämoottorille. Esimeriksi Torqeedon mallistosta löytyy kattava valikoima sähköperämoottoreita erilaisiin käyttötarpeisiin.

Sähkömoottorilla on pienvenekäytössä selkeät etunsa polttomoottoriin verrattuna. Sähköperämoottorin käyttökulut ovat pienet ja hyötysuhde sekä työntövoima ovat perinteistä perämoottoria paremmat. Lisäksi sähköperämoottori on hiljainen ja huoltovapaa sekä erittäin helppo käyttää ja kuljettaa. Esimerkiksi Torqeedon Travel-malliston integroidulla akulla varustetut sähköperämoottorit vastaavat 2–5-hevosvoimaista perinteistä perämoottoria. Katso Terhin sähkövenemallisto täältä.

Terhin soutuvenemallistossa on myös auringon voimalla kulkeva Saiman Solar. Veneen keskipenkkiin on integroitu aurinkopaneeli, johon yhdistetään akku ja akkuun haluttu sähkömoottori. Jos sähkömoottorissa on akku mukana, erillistä akkua ei tarvita lainkaan.

Pienvenettä hankkiessa kannattaa huomioida myös veneen mahdolliset kuljetustarpeet. Jos venettä on tarkoitus siirtää maanteitse eri käyttöpaikkojen välillä, se onnistuu parhaiten pienveneelle sopivalla trailerilla. Kokonsa ja painonsa puolesta pienveneitä voi useimmiten kuljettaa myös tavallisella peräkärryllä. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että veneen leveys ei saa ylittää peräkärryn kuljetustilan leveyttä. Tämä kannattaa pitää mielessä venettä tai kärryä hankkiessa.

  

Toimittaja: Juha Rosenqvist

-------------------------

 Huomioi pienveneen valinnassa seuraavat asiat:

  • Mikä on veneen käyttötarkoitus ja minkälaisilla vesillä venettä käytetään.
  • Onko veneellä tarkoitus soutaa vai ajaa moottorilla, vai pitäisikö veneen soveltua kumpaankin.
  • Veneen varustelu, moottorin sopivuus ja veneen mahdollinen kuljetustarve. 
  • Venettä ei kannata valita pelkän hinnan perusteella, tärkeämpää on löytää itselleen sopiva vene.

 

Pienveneet:

Alle viisimetrinen soudettava tai perämoottorilla ajettava vene, joka on suunniteltu suojaisille vesille, CE-luokitus D.

Soutuvene on soudettavaksi suunniteltu vene. Soutaminen on kevyttä ja vene pitää suunnan soudettaessa. Soutuvene on herkkä kallistumaan ja sen aallokko-ominaisuudet ovat rajalliset.

Perämoottorivene on moottorilla ajettavaksi suunniteltu vene. Vene kulkee hyvin moottorilla, mutta ei ole hyvä soudettava. Vene on vakaa ja suoriutuu maltillisesta aallokosta.

Soutumoottorivene on soutu- ja perämoottoriveneen välimuoto, jota voi soutaa ja ajaa moottorilla. Yleisvene, joka täyttää kohtuullisesti tavallisimmat mökkiveneen tarpeet.

Tutustu Terhi-soutuveneisiin

Tutustu Terhi-moottoriveneisiin

Sulje
Sulje